Vijf soorten vrouwen

Hopelijk denkt u nu niet: daar heb je hem weer met zijn ideeën. Een beetje gelijk heeft u dan misschien wel. Want ik zet nu een aantal punten op schrift, die al wat langer in mijn hoofd zitten. Ik dacht eraan een artikel te schrijven, maar wie zit daar echt op te wachten en waar zou dat dan moeten plaatsen. Dus gebruik ik dit blog eigenlijk als een soort (test)publiek.

Als je je gaat bewegen op de markt van liefde en geluk op latere leeftijd, kun je een aantal categorieën onderscheiden. Ik beschrijf die vanuit het mannelijk perspectief. Misschien kan een vrouw de vertaling maken naar het vrouwelijke gezichtspunt.

1. Vrouwen die in goed overleg en zonder strijd van hun man zijn gescheiden. Alles is netjes geregeld en mogelijk zien zij elkaar nog (regelmatig) of zijn zelfs vrienden. Met deze vrouwen is in principe niets mis. Die hebben geen trauma’s, hebben hun verleden goed verwerkt en staan open voor de toekomst. Geen rugzakje dus, om dat vreselijke woord te gebruiken.

2. Weduwen. Daarbij is sprake van een glijdende schaal, met aan de ene zijde de diepbedroefden en niet te troosten weduwen en aan de ander kant de “lustige Witwen” die (veel) minder in de ban zijn van hun overleden echtgenoot. Het zal duidelijk zijn dat het in het eerste geval voor een nieuwe partner moeilijk opboksen is tegen de overledene. (In het algemeen bij een extreme hechting, b.v. een hond of een paard.) Even opletten dus mannen.

3. Vrouwen die hun man de bons hebben gegeven. Die hebben daar dus ervaring mee en zouden dat ook een tweede keer kunnen doen. Daar zou een man bindingsangst van kunnen krijgen. Een risicofactor dus. Overigens zijn het meestal de vrouwen die de knuppel in het hoenderhok gooien. De man verbaasd en verdwaasd achterlatend.

4. Vrouwen die door hun man zijn verlaten en dat als traumatisch hebben ervaren. Die vrouwen zouden ook bindingsangst of verlatingsangst kunnen ontwikkelen, waar je als man misschien machteloos tegenover staat. Een vol rugzakje zo gezegd. Overigens verlaten veel mannen hun vrouw pas als ze al een alternatief achter de hand hebben.

5. Vrouwen die eigenlijk nooit een echte relatie hebben gehad. Een ruime en diverse categorie. B.v. BOM-vrouwen en andere alleenstaande moeders. De tweede vrouw in een overspelige relatie, die nooit de eerste vrouw is geworden (95% wordt dat niet). Psychiatrische gevallen in allerlei soorten en maten. De carrièrevrouw dieceigrnlijk geen tijd heeft voor een man. En vul verder zelf maar aan en in. De grote vraag is waarom die nu juist op latere leeftijd een vaste mannelijke partner zoeken. Vaak kunnen ze het gewoon niet, partner zijn.

Take your pick.

En dan is er nog de vraag in welk stadium van daten een vrouw zich bevindt. Als ze pas begint, moet een man wel heel sterke papieren hebben of zij erge haast. Want ze weet maar nooit wat er allemaal nog op haar pad komt. Vanuit de man gezien is het dus minder aantrekkelijk te reageren op een nieuwe aanmelding. Maar hij moet ook niet al te lang wachten, als hij haar heel erg leuk vindt. Want als ze dat echt is, wordt zij misschien voor zijn neus weggekaapt. Op zoek naar het evenwicht dus.

Volgens de theorie moet je iets meer dan tien kandidaten gezien hebben om je een beeld te vormen van het aanbod en hetgeen je in feite zoekt. En als de twaalfde of de dertiende leuker is dan alle voorgaanden, dan schijn je die te moeten kiezen. Daarna neemt de kans op succes weer af. Zeker op latere leeftijd, waarbij de jaren steeds zwaarder gaan tellen.

Uit een klein onderzoekje dat ik heb uitgevoerd en waarover ik al heb bericht, kwam dat er vanaf 55 jaar vrijwel altijd meer vrouwen ingeschreven staan dan mannen. En als je ervan uitgaat dat mannen een zekere voorkeur hebben voor wat jongere vrouwen, dan wordt de verhouding nog wat schever. Er is dus niet voor iedere ingeschreven vrouw een man beschikbaar.

Daar staat weer tegenover dat slechts (100 – leeftijd) % van de vrouwen nog daadwerkelijk op zoek is naar een man. Bij de mannen ligt dat hoger. Het verschil zit hem in de betere sociale invoering van vrouwen dan mannen. Vrouwen hebben hun kinderen, kleinkinderen, tennis, bridge, golf, koor, leesclub, wandelclub enzovoort. En de man de voetbalkantine (in extremo). Die willen worden verzorgd, maar veel vrouwen zijn daar niet (meer) toe bereid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s